Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Aanmelden

U kunt zich bij ons aanmelden op de volgende manieren:

  • Via telefoonnummer: 040-2540578
  • Via email: info@logopediemondig.nl
  • Via het aanmeldformulier op deze site
Voorletters + naam:
*
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer overdag:
*
E-mailadres:
*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
*
Verwezen door:
*


Reden van uw aanmelding:
*
Wanneer bent u beschikbaar?
Hoeveel is twee plus drie?
Zo voorkomen we spam
*
 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media