Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Vergoeding

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle verzekeraars uit Nederland.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Met ingang van 1 augustus 2011 is de logopedische zorg direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat men vanaf die datum ook zonder verwijzing bij de eerste lijn logopedie terecht kan. De mogelijkheid om op verwijzing van de (huis)arts logopedische zorg te genieten, blijft bestaan.

Komt u voor het eerst bij de logopedie zonder verwijsbrief, dan vindt er een DTL-screening plaats. Deze screening duurt 10 minuten en is een vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft u klacht wel te maken met een logopedisch probleem! het hangt van meer factoren af of een behandleing gestart kan worden. Natuutlijk van de klacht zelf, maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan adviseert de logopedist om eerst naar de huisarts te gaan.
De huisarts wordt met toestemming van (de ouders van) de patiënt altijd op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de DTL-screening.

Ter voorbereiding op de invoering van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) zijn logopedisten geschoold. Alleen logopedisten die de DTL-scholing hebben gevolgd, mogen patiënten zonder verwijzing van een arts in behandeling nemen. Bij logopedie Mondig zijn alle medewerkers geschoold en bevoegd in het afnemen van de dtl-screening. De NVLF (beroepsvereniging van logopedisten) voert een register van DTL-geschoolde logopedisten op de website van de vereniging (www.nvlf.nl / kwaliteit / registers).

Helaas hebben niet alle zorgverzekeraars besloten om de dtl-screening te vergoeden. Zorgverzekering Unive/VGZ/IZA/Trias, Zorg en Zekerheid, Achmea/Agis, Azivo, Multizorg, Salland en Menzis hebben aangegeven DTL te vergoeden.
DTL wordt niet vergoed door CZ/Delta Lloyd en Ohra. Raadpleeg goed uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wijzigingen

Heeft u wijzigingen betreffende uw verzekerings- of persoonlijke gegevens, geef deze dan zo spoedig mogelijk aan ons door! Hierdoor kunnen wij op tijd wijzigingen verwerken en de behandelingen op goede wijze declareren.

Ontwerp en techniek © 2011-2021 Montay Media