Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

Wij op zoek zijn naar een leuke collega om ons team te versterken!

Afmelden

Indien u verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk door (eventueel inspreken op het antwoordapparaat).

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, wordt deze in rekening gebracht (75% regeling). 
 
Voor een behandelingsafspraak op maandag, dient uiterlijk op de voorafgaande vrijdag vóór 17.00 uur te zijn afgezegd.
Ontwerp en techniek © 2011-2017 Montay Media