Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Aanwezigheid logopedisten

Binnen logopedie Mondig zijn drie logopedisten werkzaam:

 
Pamela van Schijndel: 
maandag, dinsdag en donderdag
 
Janine Toonen:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
 
Marieke van der Kant: 
dinsdag, woensdag en donderdag
 
Ontwerp en techniek © 2011-2021 Montay Media