Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Het team van Logopedie Mondig

Wij zijn drie enthousiaste collega's die met veel plezier werken aan uw of uw kinds klachten. We vinden een open en spontane sfeer erg belangrijk waarbij plezier en ervarend leren een streven zijn. 

Geen mens is gelijk. Een ieder heeft zijn eigen klachtbeleving en wijze van omgang hiermee. Wij zijn dan ook van mening dat de behandeling persoonlijk en op maat moet worden afgestemd. 

We doen er alles aan om een veilig en vertrouwd leerklimaat te creëren, waarbij een open communicatie tussen de logopedist en cliënt /ouders aanwezig is. We zijn inzichtelijk in onze werkwijze en geven desgewenst voortdurend inzage in het therapieplan, de therapiedoelen en de voortgang van behandeling. Er is voldoende ruimte voor vragen stellen en overleg.

We vinden professionaliteit belangrijk en werken met de nieuwste materialen en genormeerde testen en onderzoeken. Om onze kwaliteit te waarborgen komen wij elke week bij elkaar voor overleg en volgen wij bij- en nascholing.

 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media