Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Wanneer is logopedie nodig?

Geen enkele klacht is gelijk. Per patiënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de patiënt ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraak.

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorrbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. 
Logopedische hulp is soms nodig voor pasgeboren baby's die moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te vroeg geboren. 
Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen.
Bij bepaalde (chronische) ziekten, zoals astma of de ziekte van Parkinson, is logopedie een deel van de behandeling.

Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt. 

 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media