Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

Wij op zoek zijn naar een leuke collega om ons team te versterken!

Aan huis behandelen

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen in hun eigen huis worden behandeld. Wij komen dan bij u op lokatie.
U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.

Ontwerp en techniek © 2011-2017 Montay Media