Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Waar werkt een logopedist?

Veel logopedisten werken in een eigen praktijk. Dit kunnen eenmanspraktijken zijn of een maatschap van meerdere logopedisten
Verder zijn er logopedisten in dienst van de GGD, het speciaal (basis)onderwijs, audiologische centra, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatiecentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Ook zijn er logopedisten werkzaam in het beroepsonderwijs (lerarenopleidingen, PABO's, conservatoria, kleinkunst), het bedrijfsleven (call centers, presentatietrainingen) of in de amusementwereld. 

De logopedist werkt samen met andere hulpverleners, bijvoorbeeld (huis)artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en leerkrachten.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media