Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Persoonsregistratie en Privacybescherming

Persoonsregistratie en Privacybescherming

Om patiënten/cliënten zo goed mogelijk te behandelen, worden persoonsgegevens en gegevens over de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier.
Hierbij zijn de volgende wettelijke regelingen van toepassing: De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Bewaartermijnen patiëntengegevens

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.

U heeft ten alle tijden recht om uw (kinds) dossier in te zien. U kunt hiervoor terecht bij uw behandelend logopedist. Wij zijn graag hierbij aanwezig om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwerp en techniek © 2011-2018 Montay Media