Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Patientveiligheid

Patiëntveiligheid

Wij hechten groot belang aan uw veiligheid (en die van uw kind).
Wij hebben een calamiteitenplan opgesteld op de Helleberg 12 en indien nodig zullen wij dit plan ten uitvoer brengen. De aanwezige logopedist is op de hoogte van dit plan en weet hoe in voorkomende gevallen te handelen.

Het calamiteitenplan wordt halfjaarlijks geoefend en indien nodig herzien.

Janine Toonen van Logopedie Mondig heeft haar BHV-certificaat behaald en Pamela van Schijndel bezit over een EHBO-certificaat van het rode kruis. 

Op de locatie Dommelshei 19 zijn wij onderdeel van het calamiteitenplan van het Gezondheidcentrum. 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media