Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Continuiteit van zorg

Continuïteit van zorg

Volgens de afspraken die er zijn gemaakt met uw zorgverzekeraar zijn er binnen deze praktijk regelingen getroffen voor vervanging bij afwezigheid van uw eigen behandelaar. Er zijn afspraken over onderlinge waarneming maar er zijn ook afspraken gemaakt met andere logopediepraktijken om, indien nodig, continuïteit van zorg te kunnen bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pamela van Schijndel.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media