Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en slikproblemen bij kinderen valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint. Vroeger heette dit prelogopedie.

Het leren eten van een kind hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Dit kan een medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld een gehemeltespleet (schisis), maar ook kan het zijn dat het kind niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen.
Wanneer een kind vanaf het begin van zijn leven kampt met voedingsproblemen heeft hij wellicht al in het ziekenhuis preverbale logopedie gehad en hebben de ouders adviezen hieromtrent gekregen. De logopedist in de logopediepraktijk kan, eventueel in overleg met de huisarts/specialist, de behandeling voortzetten.
Binnen de behandeling vindt ook advisering plaats over houding, over de opbouw van de voeding en over welke fles, speen of lepel.

Een goede ontwikkeling in deze preverbale periode is ook van belang ivm de beginnende communicatieve ontwikkeling van het kind (spraak- en/of taalproblemen bij kinderen).

Het stimuleren/begeleiden van het niet of onvoldoende op gang komen van de communicatieve ontwikkeling bij (zeer) jonge kinderen wordt ook tot prelogopedie of preverbale logopedie gerekend.
Bij deze behandeling wordt oa gebruik gemaakt van  mondmotorische training (oa. zuigen, blazen, klankvorming), Communicatieve Taaltherapie, PROMPT therapie en ondersteunende (baby-) gebaren.

Voor welke kinderen?

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:

 • drinken uit de borst of fles
 • drinken uit de beker
 • eten van de lepel
 • kauwen en slikken
 • controle van speeksel (overmatig kwijlen)
 • gevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, braken)
 • eten van vaste voeding met stukjes
 • sondevoeding
 • afbouwen van sondevoeding
 • onvoldoende vocaliseren/brabbelen
 • onvoldoende spraak imiteren

Oudere kinderen kunnen ook begeleiding krijgen van een preverbale logopedist wanneer er bij hen ook eet- en drinkproblemen zijn. Ook kinderen met syndroom van Down zijn gebaat bij vroegtijdige behandeling van het eten en drinken door een preverbaal logopedist.

Pamela van Schijndel en Janine Toonen heeft hiervoor de extra cursus Logopedie bij het jonge kind met het syndroom van Down gevolgd in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Hierbij zat tevens de ondersteunende gebarenmodule voor jonge kinderen.

Behandeling en begeleiding

 • is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied
 • bestaat uit het geven van adviezen en begeleiding aan u als ouders en uw directe omgeving
 • bestaat uit het direct behandelen van uw kind rondom het eten, drinken of de preverbale communicatie
 • is individueel en duurt 25 – 50 minuten
 • kan bij u thuis (op advies van verwijzer) of op de praktijklocatie plaatsvinden

Het uiteindelijke doel is dat uw kind veilig en voldoende eet en drinkt en er bovenal plezier aan voedingsmomenten beleeft wordt!

De preverbaal logopedist werkt, indien nodig, samen met andere hulpverleners die bij het kind betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld een (kinder)fysiotherapeut en/of diëtist.

Behandeling en begeleiding vindt plaats op verwijzing van een (huis)arts of specialist. Het is belangrijk dat de arts eerst bekijkt of er een medische oorzaak ten grondslag ligt aan de eet- en drinkproblemen.

De preverbale logopedische behandeling wordt door de zorgverzekeraar volledig vergoed, mits de logopedist geregistreerd staat als preverbaal logopedist.

Pamela van Schijndel en Janine Toonen staan geregistreerd als gecertificeerd preverbaal logopedist bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie NVLF.

Gevolgde bij- en nascholing op het gebied van pre(verbale) logopedie:

Workshop DRIPS, Radboud Nijmegen (15 juni 2017)

Congres eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen te Eindhoven (7 juni 2017)

 

Voor verdere betrouwbare informatie verwijs ik naar de website www.prelogopedie.nl

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media