Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Behandeling

Een behandeling duurt 30 minuten. Over het algemeen is de frequentie 1 keer per week. Indien nodig wordt er ook met een frequentie van 2 keer per week behandeld.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen in hun eigen huis worden behandeld. Wij komen dan bij u op lokatie. Wij komen standaard aan huis bij jonge kinderen met de indicatie voor preverbale logopedie.
U heeft voor een aan huis behandeling wel een verwijzing van de arts nodig waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.

We beginnen de eerste keer met een intakegesprek nadat eerder telefonisch al het e.e.a. genoteerd werd. Hierin wordt met u besproken wat de invloed van de klacht is op het dagelijks leven.

Daarna vindt er uitgebreid onderzoek plaats met gestandaardiseerde testen. De uitslagen van de onderzoeken/testen worden met u besproken evenals het behandelplan. Deze worden uitgewerkt in een verslag.

U krijgt tevens een behandelovereenkomst aangeboden.Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of als ouder/verzorger van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken over de logopedische behandeling. 

 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media