Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

Wij op zoek zijn naar een leuke collega om ons team te versterken!

Behandeling

Een behandeling duurt 30 minuten. Over het algemeen is de frequentie 1 keer per week. Indien nodig wordt er ook met een frequentie van 2 keer per week behandeld.

We beginnen de eerste keer met een intakegesprek nadat eerder telefonisch al het e.e.a. genoteerd werd. Hierin wordt met u besproken wat de invloed van de klacht is op het dagelijks leven.
Daarna vindt er uitgebreid onderzoek plaats met gestandaardiseerde testen. De uitslagen van de onderzoeken/testen worden met u besproken evenals het behandelplan. Deze worden uitgewerkt in een verslag.

U krijgt tevens een behandelovereenkomst aangeboden.Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of als ouder/verzorger van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken over de logopedische behandeling. 

 

Ontwerp en techniek © 2011-2017 Montay Media