Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Registratie

U dient bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs en eventuele bijkomende verslagen mee te nemen. Wij werken uitsluitend op verwijzing. Graag de verwijzing van uw arts meenemen bij de eerste afspraak.

Wij zijn verplicht om de identiteit van de cliënt vast te stellen. Hierbij dienen wij uw BSN nummer te registreren alsmede het nummer van uw identiteitsbewijs. Ter voorkoming van schending van uw privacy zullen wij geen kopie van uw identiteitsbewijs in het dossier bewaren.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media