Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

SNEL-test

‘SNEL’ staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn’. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om globaal zicht te krijgen op de taalontwikkeling van uw kind.
Hieruit komt globaal naar voren of het verstandig is om naar een logopedist te gaan voor nader onderzoek m.b.t. de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.

http://kindentaal.logopedie.nl/site/testen

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media